top of page

Origin of Fish and Chips

Fish and Chips เมนูที่ใครหลายๆคนติดใจในรสชาติ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษและถูกกล่าวถึงใน Oliver Twist วรรณกรรมชื่อดังของ Charles Dickens นอกจากนั้น เมนูนี้ยังเป็น 1 ในอาหารไม่กี่อย่างที่แจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนมากโดยไม่โดนควบคุมปริมาณในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ปัจจุบันทั่วทั้งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์มีร้าน Fish and Chips อยู่ประมาณ 11,000 ร้าน ฉะนั้นใครชอบทาน Fish and Chips เดินทางไปเรียนต่อ หาทานได้ไม่ยากเลยนะคะ ร้านไหนอร่อยก็อย่าลืมบอกกล่าวกันค่า


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page