top of page
  • ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ในสหราชอาณาจักรด้านการสอนที่เป็นเลิศประจำปี 2016 (The Times and The Sunday Times)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักรเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2014 (The Guardian)

  • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัล 5 ดาว ในด้าน “ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม” จากโครงการ ‘Recognized for Excellence’ (British Quality Foundation)

  • ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดในสหราชอาณาจักร (National Student Survey 2013)

  • ในทุกๆปี มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่ วิหารวินเชสเตอร์ (Winchester Castle) ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง Winchester และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

Official Website: www.winchester.ac.uk

bottom of page