• ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ในสหราชอาณาจักรด้านการสอนที่เป็นเลิศประจำปี 2016 (The Times and The Sunday Times)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักรเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2014 (The Guardian)

  • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัล 5 ดาว ในด้าน “ความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวม” จากโครงการ ‘Recognized for Excellence’ (British Quality Foundation)

  • ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงที่สุดในสหราชอาณาจักร (National Student Survey 2013)

  • ในทุกๆปี มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่ วิหารวินเชสเตอร์ (Winchester Castle) ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง Winchester และเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป

Official Website: www.winchester.ac.uk

© 2018 by Superior Education Agency.

Superior Education Agency

Chitlom Branch: 11th Floor President Tower (BTS Chitlom exit 6) 

Tel: +66(0)2-656-0500,
       +66(0)91-871-6697 

Fashion Island Branch: B Floor Island Academy (Engtitude)

Tel: +66(0)2-947-5577,
       +66(0)91-871-6697 

Connect online:

  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon