• เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับว่าที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 20 ของสหราชอาณาจักร (Times Higher Education Table of Tables 2018)

 • เป็นอันดับ 1 ของโลกด้านหลักสูตร Development Studies (QS World Rankings 2019)

 • หลักสูตร Business and Economics ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหราชอาณาจักร (Times Higher Education University Rankings
  2018–19)

 • หลักสูตร Media and Communications, Anthropology, International Relations, International Development, Geography and Politics
  ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดเป็นอันดับ 7 ของสหราชอาณาจักร (Times Higher Education University Rankings 2018–19)

 • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหาราชอาณาจักรที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ และอยู่ใกล้เมือง Brighton ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของเมืองชายหาดที่เป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก (Lonely Planet) และยังเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในสหราชอาณาจักรจากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทั่วประเทศ (Student Living Survey, Sodexo)

Official Website: www.sussex.ac.uk

© 2018 by Superior Education Agency.

Superior Education Agency

Chitlom Branch: 11th Floor President Tower (BTS Chitlom exit 6) 

Tel: +66(0)2-656-0500,
       +66(0)91-871-6697 

Fashion Island Branch: B Floor Island Academy (Engtitude)

Tel: +66(0)2-947-5577,
       +66(0)91-871-6697 

Connect online:

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon