• โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภาไทยรับรอง

 • SGU เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 4 ของโลกที่ผลิตแพทย์เข้าทำงานในประเทศอเมริกามากที่สุด

 • มหาวิทยาลัย St. George’s เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ที่ผลิตแพทย์ประจำบ้านปีแรกเข้าทำงานในสหรัฐอเมริกาติดต่อกันยาวนานถึง 8 ปี ซึ่งในปี 2018 นักศึกษาแพทย์กว่า 930 คน ได้บรรจุเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านในประเทศอเมริกา

 • เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์นานาชาติอันดับ 1 ที่นักศึกษาแพทย์ได้เข้าทำงานในประเทศอเมริกามากที่สุด (มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เป็น non-US Medical School ทั่วโลก)

 • ปี 2017 มหาวิทยาลัย St. George’s เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแพทย์สอบ United States Medical Licensing Examination 1  (USMLE I) ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกสูงถึง  95%

 • แพทย์ของมหาวิทยาลัย St. George’s มากกว่า 145 คน จดทะเบียนกับ Medical General Council ในสหราชอาณาจักร

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษามาจาก 140 ประเทศทั่วโลก

 • องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ภาควิชาสาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกันของมหาวิทยาลัย St. George’s เป็นศูนย์ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจนถึงปี 2020

 • มีสาขาแพทย์เฉพาะทางมากถึง 16 สาขา เช่น อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, วิสัญญีแพทย์, เวชศาตร์ฉุกเฉิน, ประสาทวิทยา, พยาธิวิทยา, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศัลยกรรม และ ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

 • อาคาร 65 แห่งของมหาวิทยาลัยตั้งกระจายอยู่บนคาบสมุทรทางตะวันตกเฉียงใต้ ของเกาะประเทศ Grenada ในทะเล Caribbean ที่ให้บรรยากาศผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมจอร์เจียของตัวอาคารและความสวยงามมีสีสันของ  Caribbean

Official Website: www.sgu.edu

© 2018 by Superior Education Agency.

Superior Education Agency

Chitlom Branch: 11th Floor President Tower (BTS Chitlom exit 6) 

Tel: +66(0)2-656-0500,
       +66(0)91-871-6697 

Fashion Island Branch: B Floor Island Academy (Engtitude)

Tel: +66(0)2-947-5577,
       +66(0)91-871-6697 

Connect online:

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon