top of page

Chat with University of Winchester


พบกับงาน Information Session มาพบปะพูดคุยกับตัวแทนของ University of Winchester มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 10 ในสหราชอาณาจักรด้านการสอนที่เป็นเลิศประจำปี 2016 จาก The Times and The Sunday Times ได้ที่ Superior Education Agency สาขาชิดลม ชั้น 11 อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ ในวัน จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-15.00 น. ค่ะ

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page