top of page
  • ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ (ก่อตั้งมาไม่เกิน 50 ปี) ที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในสหราชอาณาจักร (Times Higher Education 2017)

  • ได้รับรางวัลประสบการณ์ของนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุด  (Guardian University Awards 2013)

  • ได้รับรางวัลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัทจ้างงานเข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยได้อย่างโดดเด่น (Times Higher Education Awards 2014)

  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 ของสหราชอาณาจักรที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด (Whatuni Student Choice Awards 2018)

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 ของสหราชอาณาจักร

  • งานวิจัย clinical medicine ของมหาวิทยาลัย Plymouth ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในสหราชอาณาจักร  (Research Excellence Framework 2014)

  • เมือง Plymouth เป็นเมืองชนบทที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีทางเดินที่เหมาะแก่การเดินเท้า และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เมือง Plymouth จึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักศึกษา ทำให้เมืองมีสีสันและมีชีวิตชีวา นอกจากนั้นเมือง Plymouth ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย (Provident’s Unbroken Britain Survey 2017)

Official Website: www.plymouth.ac.uk

bottom of page