• ได้รับ Gold Award ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่สูงที่สุดในด้านคุณภาพการเรียนการสอนจาก Teaching Excellence Framework 2017 เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 15 ของสหราชอาณาจักร (QS World University Rankings 2019)

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 8 ของสหราชอาณาจักรในด้านกำลังการวิจัย (Research Excellence Framework 2014)

 • หลักสูตร Electrical and Electronic Engineering ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับสาขาเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่นในสหราชอาณาจักร (The Guardian University Guide 2019)

 • หลักสูตร Chemical and Environmental Engineering ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในสหราชอาณาจักร
  (The Guardian University Guide 2019)

 • หลักสูตร Civil Engineering ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในสหราชอาณาจักร (QS World
  Rankings by Subject 2018)

 • หลักสูตร Pharmacy and pharmacology ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับว่าที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 6 (QS World University
  Rankings by Subject)

 • หลักสูตร Education and training ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับว่าที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 22 (QS World University
  Rankings by Subject)

 • หลักสูตร Veterinary sciences ของมหาวิทยาลัย Nottingham ได้รับการยอมรับว่าที่ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 29 (QS World University
  Rankings by Subject)

 • เมือง Nottingham เป็นเมืองที่ผสมผสานความเก่าแก่และสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน นักศึกษาสามารถที่จะเดินช็อปปิ้งตามร้านค้าต่างๆในขณะเดียวกันก็สามารถชื่นชมบรรยากาศความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมต่างๆในเมือง เช่น ปราสาท Nottingham, ตลาด Lace Market และ ถ้ำใต้ดินต่างๆจนได้รับสมญานามว่า City of Caves นอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่จัดแสดงดนตรีและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วย

Official Website: www.nottingham.ac.uk

© 2018 by Superior Education Agency.

Superior Education Agency

Chitlom Branch: 11th Floor President Tower (BTS Chitlom exit 6) 

Tel: +66(0)2-656-0500,
       +66(0)91-871-6697 

Fashion Island Branch: B Floor Island Academy (Engtitude)

Tel: +66(0)2-947-5577,
       +66(0)91-871-6697 

Connect online:

 • Grey Instagram Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon