top of page
 • ได้รับ Gold Award ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่สูงที่สุดในด้านคุณภาพการเรียนการสอนจาก Teaching Excellence Framework 2017

 • 78% ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมชั้นนำในระดับนานาชาติ (Research Excellence Framework 2014)

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดเป็นอันดับที่ 33 ของโลกและอันดับที่ 10 ของสหราชอาณาจักร (THE Most International Universities’ table)

 • ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเศรษฐีมากที่สุดในสหราชอาณาจักร จากผลการสำรวจโดยบริษัทลงทุน Skandia ตอกย้ำว่า 2% ของเศรษฐีในสหราชอาณาจักรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Aston อีกด้วย

 • ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตที่จบไปได้รับอัตราการจ้างงานมากที่สุดเป็นอันดับ 80 ของโลก และอันดับที่ 12 ของสหราชอาณาจักร (QS Graduate Employability Rankings)

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 2  ของสหราชอาณาจักร ในการผลักดันให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยไปมีรายได้ที่ดีที่สุด(The Economist, based on Longitudinal Education Outcomes dataset 2017)

 • โดยพบว่า หลังสำเร็จการศึกษา 3 ปี บัณฑิตจบจากสาขาวิชาข้างเคียงวิชา Medicine มีรายได้ 12,500 ปอนด์ มากกว่ารายได้เฉลี่ยในสหราชอาณาจักร 51%

 • หลังสำเร็จการศึกษา 5 ปี บัณฑิตจบจากสาขาวิชา Business and administrative studies มีรายได้ 9,300 ปอนด์ มากกว่ารายได้เฉลี่ยในสหราชอาณาจักร 35%

 • หลังสำเร็จการศึกษา 5 ปี บัณฑิตจบจากสาขาวิชา Engineering and technology มีรายได้ 5,800 ปอนด์ มากกว่ารายได้เฉลี่ยในสหราชอาณาจักร 23%

 • และหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี บัณฑิตจบจากสาขาวิชา Social studies มีรายได้ 4,800 ปอนด์ มากกว่ารายได้เฉลี่ยในสหราชอาณาจักร 27%

 • มหาวิทยาลัย Aston ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Birmingham เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในสหราชอาณาจักรรองจาก London เป็นศูนย์กลางของศิลปะวรรณคดี การช็อปปิ้ง และพบปะสังสรรค์ เป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างยุคเก่าและใหม่ มีจตุรัสวิคตอเรีย ที่โด่งดังอยู่ใจกลางเมือง มีพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์เบอร์มิงแฮม นอกจากนั้นยังมี สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแล็ต Cadbury World

Official Website: www.aston.ac.uk

bottom of page